Παθολογικός Τομέας

Ο Παθολογικός Τομέας του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου απαρτίζεται από τις ακόλουθες κλινικές, τμήματα ή μονάδες:

  •  ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ
  •  ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ
  •  ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ
  •  ΜΟΝΑΔΕΣ (Μ.Ε.Θ, Μ.Τ.Ν)

*Μ.Ε.Θ= Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Μ.Τ.Ν= Μονάδα Τεχνητού Νεφρού


Εκτύπωση   Email