Χειρουργικός Τομέας

Ο Χειρουργικός Τομέας του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου απαρτίζεται από τις ακόλουθες κλινικές, τμήματα ή μονάδες:

  •  ΓΕΝ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
  •  ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ
  •  ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ
  •  ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ

Εκτύπωση   Email