Ειδικές Κλίνες

Το Νοσοκομείο Σάμου παρέχει:

Ένα Θάλαμο στην χειρουργική κλινική με δύο κλίνες και έχει συνάψη σύμβαση με τις κάτωθι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες.

 •  GENERALI HELLAS
 •  ERCO A.E
 •  MINETTA LIFE
 •  ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΓΓΑ
 •  DEMCO
 •  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕΓΓΑ
 •  ΑΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
 •  ING
 •  MET LIFE ALICO
 •  EFG EUROLIFE
 •  ΑΕΓΓΑ <<Η ΕΘΝΙΚΗ>>
 •  INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το Νοσοκομείο παρέχει ιατρική και Νοσηλευτική περίθαλψη.


Εκτύπωση   Email