Διεύθυνση: Συνταγματάρχη Κεφαλόπουλου 1783100 Βαθύ (Σάμος)
E-Mail: hospsam@otenet.gr

Τηλέφωνα

Τηλεφωνικό Κέντρο

Τηλ. 22730 83100 & 83499

Γραμματεία Διοίκησης
Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας
Διευθυντής Διοικητικής Υπηρεσίας
Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
Τμήμα Πληροφορικής
Τμήμα Προσωπικού
Τμήμα Οικονομικών
Τμήμα Κίνησης Ασθενών
Τμήμα Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων
Τεχνική Υπηρεσία
Κοινωνική Υπηρεσία
Επαγγελματική Σχολή Νοσηλευτών