Εισαγωγή στο Νοσοκομείο

Στο Νοσοκομείο μπορεί να γίνει εισαγωγή για νοσηλεία είτε μετά από προγραμματισμό για χρόνια περιστατικά είτε επειγόντως για έκτακτα περιστατικά.

 

Προγραμματισμένη Εισαγωγή

Αποφασίζεται μετά από εξέταση στα τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία και προσδιορίζεται η πιθανή διάγνωση και το τμήμα εισαγωγής. Η ημερομηνία καθορίζεται συνήθως κατά την εξέταση. Για ορισμένα τμήματα γίνεται μετά από έγκαιρη ειδοποίηση από τις υπηρεσίες του Νοσοκομείου.

 

Επείγουσα Εισαγωγή

Αποφασίζεται και πραγματοποιείται τις ημέρες εφημερίας του Νοσοκομείου μετά από εξέταση στα ιατρεία Επειγόντων Περιστατικών των τμημάτων του Νοσοκομείου που εφημερεύουν. Με την ένδειξη εισαγωγής που υπέγραψε ο υπεύθυνος γιατρός, ο υπάλληλος της Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων θα σας εφοδιάσει με το Φύλλο Νοσηλείας για το τμήμα που θα εισαχθείτε.

Κατά την προσεύλευσή σας για ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ και κατά τη διάρκεια της νοσηλείας σας μετά από ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ σας παρακαλούμε να προσκομίζετε ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ

  •  Αστυνομική Ταυτότητα
  •  Βιβλιάριο Αφαλιστικού Φορέα

Εκτύπωση   Email