Διατομεακά Τμήματα

Τα Διατομεακά Τμήματα του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου είναι τα ακόλουθα

  •  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
  •  ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

Εκτύπωση   Email