Εργαστηριακός Τομέας

  • ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
  •  ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ
  •  ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ - ΜΟΝ.ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
  •  ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ

Εκτύπωση   Email