Πρωϊνά Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία

Για να κλείσετε ραντεβού στα Τακτικά Πρωινά Εξωτερικά Ιατρεία καλέστε 22730 27426

Τα ακόλουθα Εξωτερικά Ιατρεία θα βρείτε στο Νοσοκομείο Σάμου:

ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ

 •  ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ
 •  ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ
 •  ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ
 •  ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
 •  ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
 •  ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
 •  ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
 •  ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
 •  ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓ. ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
 •  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

Α'ΟΡΟΦΟΣ

 •  ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ
 •  ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ
 •  ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ
 •  Ω.Ρ.Λ. (Ωτονολαρυγκολόγος)
 •  ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ
 •  ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ
 •  ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ

 

Β'ΟΡΟΦΟΣ

 •  ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ
 •  ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ
 •  ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ
 •  ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ
 •  ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ
 •  ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ

Εκτύπωση   Email